Dla Kadry

WNIOSEK o przyznanie świadczeń z Funduszu Świadczeń Socjalnych
Pobierz

UMOWA pożyczki z Funduszu Świadczeń Socjalnych na cele mieszkaniowe
Pobierz

REGULAMIN Funduszu Świadczeń Socjalnych placówek oświatowych Gminy Strzelce Wielkie
obowiązujący od 9 stycznia 2020 r.
Pobierz

WNIOSEK o przyznanie pożyczki mieszkaniowej ze środków FŚS
Pobierz

OŚWIADCZENIE o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej za rok 2019
Pobierz