Kadra

Dyrektor Szkoły - mgr Katarzyna Kozłowska, biologia, technika

Nauczyciele
mgr Olga Grądzik - oddział przedszkolny
mgr Jolanta Graj - nauczanie zintegrowane kl. I, matematyka
mgr Małgorzata Zimna - wychowawca kl.II, oddział przedszkolny, pedagog
mgr Wioletta Kowalska - nauczanie zintegrowane kl. III, plastyka
mgr Elżbieta Koch - religia, biblioteka, w.d.ż. wychowawca kl. V
mgr Beata Mazur - język polski, plastyka, wychowawca klasy VI, plastyka
mgr Jarosław Barczyk - wychowanie fizyczne, geografia, informatyka, wychowawca kl. VII
mgr Ilona Szymczak - Język angielski, wychowawca klasy VIII
mgr Edyta Dudek - język polski
mgr Ilona Mesjasz - matematyka
ks. Roman Pisarek - religia
mgr Anna Beśka - język niemiecki
mgr Karolina Terlicka - chemia
mgr Mariola Wojciechowska - geografia
mgr Ewa Bartecka - Wojtala - historia
mgr Ewa Modlińska - fizyka
mgr Sebastian Chodak - muzyka
mgr Magdalena Posmyk - EDB
mgr Aneta Lacka - matematyka
mgr Anna Żmudzka - język angielski
Anna Wiśniewska - nauczyciel wspomagający

Pracownicy obsługi

Anna Tomaszewska
Wacław Chodak