Ekopracownia

Konkurs współfinansowany przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
z dziedziny - edukacja ekologiczna pod nazwą:
„Eksperymentujemy z Przyrodą - Nasza Eko - pracownia 2016 w Szkole Podstawowej w Wiewcu”

W ramach projektu przygotowano program edukacyjny, oparty na wykorzystaniu pracowni pt. „EKO – logiczni przez cały rok”. Realizacja powyższego programu w nowoczesnej pracowni pozwoli na wprowadzenie tematyki przyrodniczej i ekologicznej w sposób bardzo atrakcyjny i nowatorski. Ponadto przygotowanie pracowni włącza do współpracy rodziców uczniów poprzez uczestnictwo w pracach na rzecz szkoły oraz jako współorganizatorów akcji i wycieczek.
Wykorzystanie pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego zakupionego dzięki funduszom WFOŚiGW w Łodzi znacząco wpłynie na wzrost wiedzy i umiejętności naszych uczniów.
Ten program to nie tylko poszerzenie wiedzy ekologicznej, ale także zintegrowanie życia rodzinnego, atrakcyjnego spędzania czasu wolnego, poczucie własnej wartości i własnych możliwości w zmianę negatywnych postaw proekologicznych.

✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏
Badanie kwasowości gleby /08 03 2017/

Dzisiaj ciekawe eksperymenty: badamy odczyn różnych substancji, a następnie badamy kwasowość próbek ziemi zebranych na wycieczce po okolicy.


✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏
22 listopada, wykorzystując ładną pogodę odwiedziliśmy oczyszczalnię ścieków w Strzelcach Wielkich

✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏
Czy musimy segregować odpady i jak to robić?
✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏
Ale ciężko pracujemy…. Bo odpadów dużo mamy!

18 11 2016r. Członkowie z koła ekologicznego wykorzystują stare gazety, zniszczone doniczki i pojemniki po produktach spożywczych i tak nad nimi pracowali, że powstały pięknie ozdobione pudełka na długopisy i drobne przedmioty.


✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏
Uroczyste otwarcie ekopracowni

W dniu 27 10 2016 roku nastąpiło w naszej szkole uroczyste otwarcie ekopracowni.
Oto fotorelacja z tej uroczystości.


✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏
Ciekawe drzewa naszej okolicy /30 września/

Wycieczka po okolicy – „Ciekawe drzewa naszej okolicy”, przy okazji obserwacji drzew nazbieraliśmy piękne grzyby. Po wycieczce próbujemy odwzorować pokrój drzew z naszej okolicy. Wykonane plakaty ozdabiają gazetkę przyrodniczą.


✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏
Obchody "Dnia Ziemniaka"

29 września to dzień zabaw, konkursów i degustacji potraw z ziemniaków


✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏