Informacja dla Rodziców - Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Msza święta godz. - 8 00
Spotkanie z wychowawcami w szkole - 9 00
W dniu 1 września 2020 roku uczniowie wchodzą do szkoły w następujący sposób:

  • Wejście główne: klasy VII, IV, VI
  • Wejście od strony parkingu: klasy II, I, III, VIII
  • Dzieci przedszkolne - wejściem dla przedszkola

Uczniowie wchodzą na teren szkoły w maseczkach, pracownik szkoły pokieruje uczniów bezpośrednio do klas. Spotkanie z wychowawcami odbędzie się w salach lekcyjnych przydzielonych dla poszczególnych klas:

  • Klasa I sala nr 3
  • Klasa II sala nr 4
  • Klasa III sala nr 1
  • Klasa IV sala nr 14
  • Klasa VI sala nr 13
  • Klasa VII sala 10 (pracownia przyrodnicza)
  • Klasa VIII sala nr 2 (pracownia informatyczna)

Uczniowie uzyskają szczegółowe informacje o organizacji pracy szkoły, odbiorą podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe.
Tylko rodzice dzieci przedszkolnych i uczniów klasy I mogą wejść z dziećmi do szkoły, z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) z zachowaniem odstępu od innych rodziców i dzieci).

Szanowni rodzice proszę zapoznać się z procedurami funkcjonowania szkoły w czasie epidemii które będą obowiązywać od dnia 1 września 2020 roku.
Zarządzenie Nr 1/08/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wiewcu z dnia 27 sierpnia 2020 roku.