Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne


Egzamin ósmoklasisty potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odb?dzie si? od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu zostan? og?oszone do 31 lipca.
Do 31 lipca 2020 r. b?d? og?oszone wyniki egzaminu ósmoklasisty. Absolwenci odbior? równie? w tym dniu za?wiadczenia o wyniku egzaminu.

?ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w 2020 r. – regulacje prawneJersey Shirt For Girl, water Girl Shirts For Football, mar S Away Black Size: 18-19 For Kids http://jersey4vip.com/2292-Jersey-Shirt-For-Girl-Water-Girl-Shirts-For-Football-Mar-S-away-black-Size18-19-for-kids.html