Występ zespołu LAJKONIK w Sulmierzycach 4 04 2019r


Grupa uczniów klasy V tworz?cych szkolny zespó? LAJKONIK mia?a okazj? pokaza? si? publiczno?ci naszego powiatu z nowym repertuarem tanecznym obejmuj?cym kujawiaka i brawurowo zata?czonego krakowiaka. Wyst?p uda? si? znakomicie, a uczniowie oprócz braw otrzymali pami?tkowe nagrody i dyplom.

Jersey Shirt For Girl, water Girl Shirts For Football, mar S Away Black Size: 18-19 For Kids http://jersey4vip.com/2292-Jersey-Shirt-For-Girl-Water-Girl-Shirts-For-Football-Mar-S-away-black-Size18-19-for-kids.html