Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2019/2020


Rodzicu,
w miesi?cu lutym 2019 roku odbywa si? rekrutacja dzieci do oddzia?u przedszkolnego i do klasy I na rok szkolny 2019/2020. Zapraszamy do pobrania wniosku:
? Wniosek o przyj?cie dziecka do odddzia?u przedszkolnego
? Wniosek o przyj?cie dziecka do klasy pierwszej Szko?y Podstawowej w Wiewcu
Wnioski mo?na pobra? u dyrektora szko?y. Wnioski prosz? z?o?y? do 1 marca br. u dyrektora szko?y.


Jersey Shirt For Girl, water Girl Shirts For Football, mar S Away Black Size: 18-19 For Kids http://jersey4vip.com/2292-Jersey-Shirt-For-Girl-Water-Girl-Shirts-For-Football-Mar-S-away-black-Size18-19-for-kids.html