Rośnie nam drużyna piłkarska...


Niewiele brak?o do sukcesu... 1;2 ze starszymi kolegami ze Strzelec. Ale z rówie?nikami ju? 4:0.
Sk?ad naszego zespo?u:

Bartek Grzesik
Kacper Nagadu?
Miko?aj Tokarski
Sebastian Krukowski
Dominik Mielczarek
Tymek Jakubowski
Wiktor Ku?aj

Jersey Shirt For Girl, water Girl Shirts For Football, mar S Away Black Size: 18-19 For Kids http://jersey4vip.com/2292-Jersey-Shirt-For-Girl-Water-Girl-Shirts-For-Football-Mar-S-away-black-Size18-19-for-kids.html