Występ zespołu "Lajkonik" na Międzygminnym Przeglądzie Zespołów Tanecznych w Sulmierzycach 17 05 2018


Uczniowie czwartej klasy naszej szko?y tworz?cy zespó? "Lajkonik" mieli okazj? zaprezentowa? si? publiczno?ci w Sulmierzycach. Pokazali dwa ta?ce: kujawiaka i poloneza, otrzymuj?c zas?u?one brawa.
Opiekunami byli p. M. Zimna i prowadz?cy zespó? p. Jaros?aw Barczyk.

Jersey Shirt For Girl, water Girl Shirts For Football, mar S Away Black Size: 18-19 For Kids http://jersey4vip.com/2292-Jersey-Shirt-For-Girl-Water-Girl-Shirts-For-Football-Mar-S-away-black-Size18-19-for-kids.html